UŽITNÉ VZORY

Úvodní informace o užitných vzorech:

Technická řešení, která jsou nová (nejsou součástí stavu techniky), přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná, se chrání užitnými vzory, které Úřad průmyslového vlastnictví zapisuje do rejstříku užitných vzorů. Stavem techniky není zveřejnění výsledků práce přihlašovatele, ke kterému došlo v posledních 6 měsících před podáním přihlášky.

Technickými řešeními z hlediska užitných vzorů nejsou zejména:

 1. objevy, vědecké teorie a matematické metody,
 2. pouhé vnější úpravy výrobků,
 3. plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti,
 4. programy počítačů,
 5. pouhé uvedení informace.

Užitným vzorem nelze chránit:

 1. technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy,
 2. odrůdy rostlin a plemena zvířat, jakož i biologické reproduktivní materiály,
 3. způsoby výroby nebo pracovní činnosti.

Datum podání přihlášky:

Zakládá přihlašovateli právo přednosti. Důsledky:

 1. V případě přihlášení shodného užitného vzoru v České republice bude užitný vzor zachován pouze pro přihlašovatele s dřívějším právem přednosti.
 2. V případě přihlášení užitného vzoru nebo vynálezu na stejný předmět tuzemské přihlášky užitného vzoru do zahraničí, pokud k němu dojde do 12 měsíců po prvním podání, pohlíží se na takovou přihlášku z hlediska novosti jako by byla podána v den prvního podání.
 3. Na stejné řešení je možno podat přihlášku vynálezu i přihlášku užitného vzoru. V případě dřívějšího podání přihlášky vynálezu tímtéž přihlašovatelem přizná Úřad průmyslového vlastnictví pro přihlášku užitného vzoru na tentýž předmět právo přednosti z přihlášky vynálezu.

Zápis užitného vzoru:

Zápisem užitného vzoru do rejstříku vzniká jeho ochrana. Přihlašovatel se tím stává jeho majitelem a je oprávněn vymáhat náhradu za porušování z něj plynoucích práv po dni zápisu. Zápis užitného vzoru se provádí po formálním průzkumu bez zkoumání novosti řešení. Zápis užitného vzoru platí 4 roky od podání přihlášky užitného vzoru nebo v případě odbočení z přihlášky vynálezu na tentýž předmět na přihlášku užitného vzoru 4 roky od data podání přihlášky vynálezu. Platnost lze prodloužit nejvýše 2x vždy o 3 roky na celkovou dobu platnosti 10 let.

Legislativa:

Vybraná související národní legislativa:

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění

Mezinárodní legislativa:

Prozatím neexistuje žádná mezinárodní ani komunitární forma ochrany technických řešení užitným vzorem. Technická řešení lze chránit užitným vzorem pouze v některých státech na národní úrovni.