Naše patentová a známková kancelář byla založena v roce 1991 a od roku 1993 sídlí ve svém současném sídle v Augustiniánském klášteře v Brně na Mendlově náměstí. V současné době má 9 členů, z toho 5 patentových zástupců a z nich 4 evropské patentové zástupce.

V naší kanceláři pokrýváme kvalifikací našich patentových zástupců všechny technické obory.

Pro své klienty připravujeme, zastupujeme, obhajujeme a prosazujeme všechny druhy průmyslového vlastnictví, zejména vynálezy a ochranné známky, a to ve všech existujících formách jejich ochrany. Tyto služby můžeme poskytovat ve všech vyspělých zemích i ve velmi odlehlých zemích, a to díky kontaktům, které celou dobu své existence rozvíjíme. Jazykové znalosti našich patentových zástupců tyto služby usnadňují. Mimoto nabízíme i patentové, známkové a doménové rešerše.

Při naší činnosti jsme mimo jiné dosáhli udělení více než tisíce českých patentů, řady patentů v okolních a blízkých zemích, ale také desítek evropských patentů, další desítky evropských přihlášek máme v řízení, a řadu patentů v USA. Také jsme dosáhli udělení patentů v odlehlých zemích, jako je Mexiko, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Jižní Korea, Indie, Čína, Turecko, Jižní Afrika, Brazílie, Saudská Arábie. V případě známkové ochrany spravujeme ochranné známky i v mnohem neobvyklejších nebo odlehlejších zemích.

Členové naší kanceláře příležitostně přednášejí a publikují v oblasti průmyslového vlastnictví a jsou autory kapitoly "The Czech Republic" v publikaci International Pharmaceutical Law and Practice (nakladatelství Lexis Nexis, Matthew Bender & Company).